O mnie.


Witajcie na imię mam Iza – zazwyczaj podpisuję się Iza N-P lub izachica111.
Jestem realistką w każdej dziedzinie i twardo stąpam po ziemi ale i szaleństwo nie jest mi obce.
Moje codzienne życie wypełnia rodzina, mąż i dwie córeczki, którym staram się zaszczepić "robótkowanie". Moje pasje to: haft (wyszywanie – ostatnio zaniedbane), zbieranie naparstków (wciąż powiększam swoją kolekcję), kaszty (szuflady zecerskie ozdabiane m.in. haftami – zainteresowanych odsyłam do mojego bloga w zakładce szuflady zecerskie zaznajomicie się z tym tematem) oraz scrapbooking, na który poświęcam coraz więcej czasu.
Moje pierwsze papierowe prace (kartki) powstały kiedy mieszkałam w Belgii. Tam, blisko 10 lat temu wzdychałam do dziurkaczy, naklejek, stempli i innych specjalistycznych narzędzi, które widziałam w craftowych gazetkach.
W kolejnych latach, tym razem w Hiszpanii, znów powróciłam do wyszywania i odkryłam scrapbooking.
Rozpoczęłam więc naukę podstaw fachowego scrapbookingu.
Obecnie w Polsce rozwijam swoje pasje, które przedstawiam Wam w swoim blogu. 


Hello my name is Iza - I usually sign as Iza N-P or izachica111. I am a realist in every field and down-to-earth but madness is not alien to me. My daily life is filled with family life. I'm married and I have two daughters, to whom I try to instill  various handicrafts.My passions are: embroidery (embroidery - recently neglected), collecting thimbles (still expanding its collection), kashta (typesetting drawers decorated with embroidery, among others - if you are interested, I refer to my blog tab drawer typesetting of this topic), and scrapbooking for which I spend more and more time. My first paper works (cards) ware created when I lived in Belgium. Nearly 10 years ago, I was dreaming about punches, stickers, stamps and other specialized tools that I had seen in craft newspapers. In subsequent years, this time in Spain, I came back to embroider and I have discovered scrapbooking. So I began to learn the basics of professional scrapbooking. Currently in Poland I'm pursuing my passions, whitch I present to you in my blog.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękuję tym, którzy zostawili po sobie tutaj swój ślad - miło jest wiedzieć, że nie pisze się w eter :)

Proszę uszanuj moją prośbę - jeżeli chcesz skopiować i/lub udostępnić moje zdjęcia lub treść nie zapominaj o prawach autorskich.